Podróż przez Wszechświat: Poszukiwanie sensu przez człowieka

Podróż przez Wszechświat: Poszukiwanie sensu przez człowieka
  • Book
  • 164 pages
  • Level: all audiences (Polish)

A book by Fr. George Coyne, S. J., and Fr. Alessandro Omizollo, S. J., both astronomers with the Vatican Observatory, in which they address the question of the harmony of science and faith. They start their journey in the ancient Egyptian beliefs regarding the Cosmos, travel through the epochal discoveries of Copernicus, Galileo and Newton, and end up with magnificent achievements of quantum mechanics, general relativity and the expanding Universe. From the publisher:

Książka, napisana przez dwóch astronomów słynnego Obserwatorium Watykańskiego, podejmuje problem harmonii nauki i wiary. Autorzy przedstawiają swoje poglądy na rozwój naszej wiedzy o Wszechświecie w ciągu minionych 400 lat. Swoją wędrówkę po wierzeniach o Kosmosie zaczynają jednak od starożytnego Egiptu, by poprzez włoski renesans dojść do epokowych odkryć Kopernika, Galileusza i Newtona, a skończyć na wspaniałych osiągnięciach mechaniki kwantowej, ogólnej teorii względności oraz rozszerzającego się Wszechświata. Jako zaś wierzący ludzie dostrzegają Boga w każdym szczególe naszego zadziwiającego Kosmosu.

Click here for information from the publisher.